Een Boodschap

Een boodschap: Meestal moeten we niet teveel ‘nadenken’ – over dat wat we aangeleerd hebben gekregen – in plaats van simpelweg onze intuïtie en gevoelens te laten spreken. Verdieping en voltooiing van de Spirituele Reis. Vrijwel mijn hele leven al heb ik een ‘verborgen’ kantje die velen – met uitzondering van een handjevol geliefden & vrienden – nooit hebben geweten dat ik die in me draag. Mezelf verloochenen om dit ‘verborgen’ kantje in stand te houden om jou te plezieren, is niet meer.

Je kunt altijd overgaan tot het ontvrienden in real life of op internet – als mijn persoonsvorm jou niet (meer) bevalt – omdat ik een andere ‘waarheid’ draag dan jij. Waarheid is slechts een perceptie van een veel groter geheel waar jij en ik onszelf in bevinden. Want zij, die openstaan voor andere meningen en visies, daarbij kritisch durven te kijken naar de Illusie waarin we dagelijks zelf verkeren, weten – dat wat met open ogen wordt aanschouwt, het hart tot het diepst zal raken, de grote verandering van het collectieve bewustzijn teweeg zal brengen.

Aan degenen die slechts de ziel leven, maar niet het lichaam vraag ik om jouw eigen fysieke lichamelijke leven en diens sensualiteit te gaan onderzoeken en verkennen. Precies zoals al eeuwenlang de Sjamanen, Heksen en andere Natuurgenezers ons daarin zijn voorgegaan. Aan de degenen die slechts het lichaam leven en niet de ziel – wil ik vertellen dat ik als uitzonderlijk kritisch denker en intuïtief voeler over de gang van zaken in de huidige wereld – een eigen waarheid en dus een eigen beeldvormige perceptie heb gevormd – die beiden is – de geest in een menselijk lichaam.

Misschien wel een heel impopulair gekozen besluit van mijzelf als ik deze boodschap eenmaal ga delen met anderen, maarja het wordt toch eens een keer tijd om mezelf te laten zien aan een wat grotere wereld, dan mijn geliefden en vrienden nietwaar? Ook mijn persoonlijke zielenmissie heeft recht van spreken al is het maar voor kleine doelgroep lezers – die hier iets van oppikken voor zichzelf. Maar voor iedereen die spiritueel aan het ontwaken is, is de enige en echte reden om de eigen unieke spirituele zelf te verbergen – is uit angst voor hun directe omgeving van ‘ongelovigen’. De angst om de mensen die je lief hebt kwijt te raken is groter dan de drang om de waarheid van je eigen hart te verkondigen. Zelfs wanneer deze mensen jou al een leven lang pijn hebben gedaan, blijft angst voor verlies aanwezig.

Wanneer je jezelf opeens wakker in een slapende wereld vol marionetten en narcisten aantreft – dan wordt het misschien tijd om de stoute schoenen aan te trekken. Misschien zelfs voorzichtig te gaan onderzoeken hoe jij jouw eigen unieke waarheid kunt gaan uitdragen. Niet omdat dit moet, maar omdat het anders jouw eigen verspilde leven wordt, zoals de vele zielen die ons reeds zijn voorgegaan. We zijn hier allemaal met een persoonlijke missie en deze is niet om anderen te overtuigen van jouw ‘spirituele’ of ‘realistische’ waarheid. Deze is om te laten zien wie jijzelf in werkelijkheid van binnen bent. Laat hen, degenen waarvoor je bang bent om jezelf te laten zien, jou maar uit hun levens schrappen – als je eindelijk jezelf bent geworden. Beter kwijt dan rijk, zodat unieke jij, voor de tijd die hier nog rest – gewoon authentiek geleefd kan worden.

Angst voor verlies van alles wat je hebt verworven of opgebouwd in het leven hoort onder de noemer – de aangeleerde gewoontes – de massale conditionering – de bezittersvorm – gehersenspoeld. Het heeft jou misschien zelfs wel tot marionet van jouw eigen directe omgeving en leven gemaakt. Misschien past een geheel nieuwe omgeving prima bij jou, zo eentje waar jij jezelf heerlijk thuis zal voelen, omdat je jezelf kunt zijn. Het leven neemt prachtige wendingen van nieuwe paden en mogelijkheden en elk pad dat wordt ingeslagen is waanzinnig interessant – althans dat is mijn visie – want ik ben niet bang voor verlies van materieel of mensen.

Dit gaat niet om anderen te overtuigen van hoe jouw eigen spel des levens in elkaar steekt, dit gaat er niet om dat jij anderen moet vertellen hoe spiritueel jij of die ander zou moeten worden of zijn. Spiritualiteit is de weg of een vorm naar zelfrealisatie, het leven in een lichaam vanuit het eigen hogere bewustzijn – Dat we zelf bij machte zijn om onze eigen levens te scheppen, vormen en creëren – daarin onze eigen vrijheid, liefde en waarheid zijn. Anderen aanmoedigen en inspireren dat elk mens in staat is om vanuit de eigen waarheid te leven – in plaats die van anderen te volgen.

De ‘slapende’ mensen versus de ‘wakkere’ mensen is een nieuw-soortige spirituele dualiteit geworden. De eigen persoonlijke en unieke missie van de ‘wakkere’ mensen is precies hetzelfde als die van de ‘slapende’ mensen. De mensheid ontwaakt namelijk al ruim 120 jaar via bepaalde zielengroepen via bepaalde stralen en incarnatiedichtheden tot er uiteindelijk een eenheidsvorm zal ontstaan die goed is voor Jezelf, de Natuur, moeder Aarde en diens Kinderen. Uitdragen wie je in werkelijkheid bent – dat is de leer van – jezelf te bevrijden van alle kettingen – waar je denkt aan vastgeketend te zitten. Start eens voorzichtig met los te breken uit je eigen vastgeroeste netwerk – door gedurfde maar inspirerende keuzes te maken, dappere besluitvormingen te nemen, in contact te treden en informatie uit te wisselen met gelijkgestemden.

Durf jouw unieke aardse wijsheid en kosmische kennis te delen met anderen – en voel hoeveel mensen zichzelf alleen voelen staan in hun spirituele groei. Je staat er minder alleen voor dan jij denkt, want op dit moment is iedereen bezig met een eigen ontwakingsproces. Door te zwijgen over die van jezelf – sluit je onbedoeld anderen buiten – die jouw voorzichtige aanmoediging misschien heel goed kunnen gebruiken. Wees dapper en begin eens hier en daar wat spiritueel nuchtere vragen te droppen in jouw ietwat ‘boerse en nuchtere’ omgeving ? !

Deze wereld zit vol met gesloten ogen en geblokkeerde harten en deze wereld is wijs gemaakt dat er slechts een geboorte en een dood van het fysieke menselijke lichaam bestaat. Een wakker lichaam met slapende geest is gestoeld op een Piramidesysteem van politieke regeringen. Laat mensen daarbij wel lekker in hun eigen tempo ontwaken met hun eigen netwerk van groeiende mensen, want jouw unieke wijsheid delen, brengt inzicht bij anderen. Daar mogen zij zelf weten wat zij daarmee doen – dat is niet aan jou om dat te bepalen, of dit nu jouw partner is, een goede vriend of familielid. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand is in staat om de wereld – lees – deze mensheid in één keer bewust te maken – van de illusie die wij zien. Het welbekende olievlek effect – om daadwerkelijk nieuwe Platformen neer te zetten – kunnen we niet alleen – we hebben elkaar kei hard nodig.

Life is a bitch and then you die? Dat dacht ik toch van niet! Doodgaan voordat we ooit de zoete smaak van het soevereine zielenleven hebben geproefd – slechts de bittere smaak – van menselijke conditionering. Nee dank je wel, want als pessimist noch positivist, voor degenen die me werkelijk hebben leren kennen – de spirituele realist – is het niet altijd een gemakkelijke reis geweest, omdat mijn lichaam alles leek te willen ervaren, om daadwerkelijk te leren begrijpen – wat ‘soevereiniteit’ in deze maatschappij, in dit leven op Aarde inhoudt! We gaan namelijk van menselijk trauma naar genezing, van seksueel bezit naar seksuele vrijheid, van fysieke chronische pijn naar leefbaarheid, van onderdrukking naar bevrijding, van armoede naar rijkdom, van bijna dood naar springlevend, van vele verliezen aan de menselijke dood naar nieuwe spirituele ontmoetingen, van onwetendheid naar kennis en wijsheid – van slachtoffer naar moedige reiziger!

Als verkenner, onderzoeker, voorloper en poortbewaker van de Platformers en Polariteitswerkers van de 7e straal incarnaties (voorlopers Kristalkinderen), is het niet gemakkelijk geweest voor mij om deze vaste incarnatiedichtheid te dragen. Geboren in 1969 – heb ik zowel de groei en ontwikkelingen van 3D naar 4D naar 5D op een afstandje – als ‘verborgen gatekeeper’ heel goed in de gaten gehouden. Nu is de tijd daar dat de grote shift van 5D naar 7D gaat plaatsvinden om het achterliggende lichtwerk dat is gedaan tot werkelijke daden van vlees en bloed te worden. Zowel de ‘Lichtwereld’ als de ‘Schaduwwereld’ waren beiden nog niet klaar voor onze in stilte geïncarneerde zielengroep, afkomstig van de zevende straal. Deze treden sinds enkele maanden voorzichtig naar buiten als de – Polariteitswerkers en Platformers – die de daadwerkelijke maatschappelijke veranderingen gaan neerzetten.

Als onderdeel van het Grote Wakker Worden – wat ik liever De Weg naar Zelfrealisatie noem – is het belangrijk dat mensen weten hoe de illusie in elkaar steekt en om als spiritueel mens – met het fysieke lichaam boven de huidige gang van zaken uit te stijgen. Eindelijk vind ik mezelf er voldoende klaar voor om te laten zien dat onze kleine zielengroep van verborgen helpers daadwerkelijk bestaat – de voorlopers Kristal – en Regenboogkinderen waarover ik nu volop aan het schrijven ben.

En als jij hier een persoonlijke mening over hebt, zal mij dat eerlijk gezegd tegenwoordig niets meer doen. Kritisch denkers en intuïtief voelers zijn geen complottheoretici – maar de 7e incarnatiestralen. Zij zijn enkel uit hun eigen illusionaire comfortzone gestapt – hebben de ware aard achter hun eigen conditioneringen gezien – en dragen een persoonlijke missie in vlees en bloed uit. Zij zijn de nieuwe artsen, de nieuwe schoolsystemen, de nieuwe medici, de nieuwe politiek en straks de Nieuwe Mensen op de Nieuwe Aarde die de volgende generaties zullen begeleiden. En nooit heb ik geloofd in een platte of ronde Aarde theorie, maar geloof ik in een schitterende vernuftig in elkaar gezet kosmisch systeem, bestaande uit allemaal horizontale ringen die in elkaar overvloeien.

Levend en ademend in een menselijk lichaam met een eigen unieke kijk op het Universum is niet te overtuigen, misschien wel omdat het helemaal niet belangrijk is kan ook een boodschap uitdragen naar anderen. Dit is wat ik wilde beleven, voelen en ervaren met al mijn zintuigen – eenvoudig en simpelweg in mijn eigen leven te zijn. En mijn gevoel zegt dat élke scheppingsvorm er op een andere manier uitziet en dat wij slechts die unieke scheppingsvorm zijn, in welke vorm dan ook. Mijn eigen keuze was het, om te gaan leven vanuit dit specifieke zielenbewustzijn. Een leven lang proberend om balans te vinden tussen hoe ik de wereld ervaar via mijn mentale stromingen naar het spirituele hart dat ik draag. En wat mij betreft voel ik gewoon dat het innerlijke bestaande licht en liefde, elke duisternis kan overstijgen.

De onderstaande video is voor degene die met een open mind, een kritische blik en onderzoekende geest naar de eigen waarheid van deze schepping durft te kijken. De video gaat mijn inziens absoluut niet over een discussie of de Aarde plat of rond is. Maar wat er van het goddelijke plan is overgebleven met de dieperliggende vraag – wie zijn wij in werkelijkheid. Elke dag opnieuw – zal ik het beter doen dan gisteren – om al het leven van moeder Aarde – te respecteren – in welke vorm dan ook.

We work together in a Unified Cooperation with Source, Terra and Delta Group.
In Lak’ech from Heidy

Button Arrow Up - Free vector graphic on Pixabay