Complexe Liefde

De tijd waarin we leven, vraagt om anders met relaties om te gaan dan vroeger. Onze oude overlevingssystemen en mechanismen, in combinatie met eeuwenlange patriarchale invloeden vragen om een verandering van bewustzijn. De overgang van 3D naar 5D bewustzijn is van grote invloed op mensen die de nodige kenmerken met zich meebrengen. Een liefdesrelatie tussen twee complexe volwassenen, vraagt om een volledig andere aanpak dan een ‘gemiddelde’ relatietherapie kan bieden.

Onder complexe en intense volwassenen bevinden zich vele hoogbegaafden, hooggevoelige en bovengemiddelde intelligente mensen. Wanneer iemand een complexe en intense volwassene is, is er een sprake van een bewustzijnslevel van een bepaald kaliber, die vaak leidt tot frustratie wanneer anderen dat niet zijn. Dit betekent dat wanneer zij alles intenser ervaren en de dingen die in het leven gebeuren onder de loep nemen, de ander kan verzanden in details die er niet toe doen. Het leven moet vanuit de essentie zijn en niet vanuit detail.

Wanneer twee complexe en intensieve volwassenen (zielen) bij elkaar komen, spatten de vonken er meteen vanaf en is het meestal liefde op het eerste gezicht. Er worden per direct oude angsten, patronen en overtuigingen gespiegeld aan elkaar. De relatie zal vanaf de eerste dag door beiden als zeer intensief ervaren worden en veel reuring en beweging kennen op vrijwel alle levensgebieden. Het koppel zal op de eerste plaats een hele diepe herkenning bij elkaar voelen als een soort van ’thuiskomen’ en het gevoel geven van: “eindelijk, daar ben je, wat heb ik lang naar jou gezocht”. De meeste complexe koppels die verliefd op elkaar worden, worden dit heel extreem en heel diep. Zij zullen ervoor kiezen om, indien mogelijk, binnen enkele dagen of weken een leven met elkaar te delen of op te bouwen. Voor de buitenwereld komt deze keuze impulsief over waardoor het complexe koppel, zich door het tegensputteren van de buitenwereld, terugtrekt in hun eigen wereldje.

De aantrekkingskracht tussen deze twee is zo groot, dat de vibraties die worden uitgezonden naar elkaar geen pauzeknop kent. Er is een voortdurende wisselwerking en uitzending van hoge energie, waardoor beiden niet genoeg van elkaar kunnen krijgen. Vanaf de eerste dag is er een bijzonder sterke (seksuele) aantrekkingskracht, die beiden nog nooit eerder ervoeren met anderen. Dat is de voornaamste reden waarom dit koppel een leven lang bij elkaar zou kunnen blijven, omdat die aantrekkingskracht vanuit de zielenbeleving altijd zal blijven bestaan. Maar wat hier feitelijk gebeurt is dat er twee oude en doorleefde zielen bij elkaar zijn uitgekomen, die het aardse leven niet onder controle kunnen krijgen. Vanuit zielentrauma bekeken, hebben oude zielen vele (traumatische) ervaringen opgedaan in elk universa, alle dimensies en parallellen. Er zou dus sprake kunnen zijn van een zogenaamde ’trauma bounding’ between two souls.

Zodra deze twee oude en doorleefde zielen elkaar herkennen, willen zij hun zielendans op aarde gaan maken in hun aardse lichamen. Terwijl een ziel soeverein, authentiek en zelfs androgyn is, kent het lichaam enorm veel beperkingen, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Vaak ontstaat er een bepaalde disbalans binnen de relatie, waarbij de ene stilstaat en de ander verder groeit, de ene een hand uitreikt en de ander emotioneel afwezig is. Zelfs wanneer de liefdesroes nog volop aanwezig is, kent dit koppel vanaf de eerste dag problemen met elkaar, of vanwege de omgeving. De dag van de ontmoeting was immers een onvermijdelijke samenkomst van twee oude zielen die ‘voorbestemd’ aan elkaar zijn. Velen denken vanwege de intensiteit van de gevoelens, dat zij ’tweelingzielen’ zijn. Maar in mijn optiek bestaan er alleen maar ‘wederzielen’ en ik zal je uitleggen waarom.

In een ver verleden, zo ongeveer 21 jaar geleden ontmoette ik rond de scheiding van mijn eerste huwelijk, een persoon waarbij er sprake was van oude zielenherkenning en een soort blikseminslag die een verliefdheid werd, die ik daarvoor nog nooit eerder ervaren had. Ik was een jonge dertiger en op die leeftijd was ik reeds een jaar of zes bezig met mijn spirituele ontwikkeling en had zodoende een boek gelezen over ’tweelingzielen’. Deze persoon en ik waren ervan overtuigd dat onze liefde een tweelingzielenliefde was. Het leven had, ondanks dat ik met deze persoon ‘alle the way’ wilde gaan, andere dingen in petto. Aan het ‘verlies’ van deze zielpersoon is er altijd iets blijven knagen omdat het onafgemaakt voelde. Was ik ‘de tweelingzielenliefde van mijn leven’ kwijtgeraakt?

Maar een klein jaar later ontmoette ik er nóg eentje! En wat voor eentje! Deze zielenliefde voelde alsof er twee enorme lichtstralen bij elkaar kwamen, in plaats van twee lichtzielen! We voelden allebei vanaf de eerste ontmoeting dat wij een energetisch ‘samenzijn’ zouden belichamen op aarde, tot de menselijke dood onze lichamen zouden scheiden. Tot op de dag van vandaag is deze persoon nog steeds mijn partner en zijn we al twintig jaar samen. Ik noem mijn partner dus liever mijn wederlief als ziel en onze relatie intensief & complex als mens!

Wij hebben ervoor gekozen om samen de ontwikkeling naar een 5D (bewustzijn) relatie te maken en er voor te gaan met ons tweetjes, we hebben veel tegenstand gekend, uitdagingen en nog meer uitdagingen. Maar we hebben stand gehouden en stap voor stap (vrijwel) alle lagen van onze trauma’s kunnen aanraken en uitwerken. De gevoelens die mijn wederlief en ik voor elkaar hebben, zijn nooit verdwenen en we kunnen tot op de dag van vandaag nog steeds heerlijk zielen-verliefd op elkaar zijn. We hebben geleerd om met andere ogen naar elkaar te kijken en op dit moment helpen wij veel andere (getraumatiseerde) koppels die problemen in de zielenliefde hebben. Puur vanuit intrinsieke motivatie om koppels naar het juiste innerlijke licht te brengen van hun samenzijn.

Veelal begint een verliefdheid heel mooi en zien we alleen maar de kwaliteiten in elkaar die als een juiste aanvulling voelen, Meestal kan het complexe koppel geen genoeg krijgen van seks, knuffelen, intimiteit en bij elkaar zijn. In het begin van deze prille relatie worden er vooral de dingen gedaan die gevoelsmatig kloppen vanuit een onbegrijpelijke en diepe drijfveer. Dan is er alleen maar oog voor elkaar en de buitenwereld vervaagd. De geliefden gaan helemaal in elkaar op en beginnen met hun tweetjes aan de dans der liefde.

Zodra feromonen en liefdesstofjes in het mensenlichaam hun piek hebben bereikt, zakken deze langzaamaan terug naar een normaal niveau. Het complexe koppel zal besluiten om met elkaar verder te gaan of de relatie voortijdig af te breken door externe omstandigheden of eigen keuze. Complexe en intensieve volwassenen zijn vaak hoog- gevoelig, intelligent of begaafd, zoals al eerder beschreven. Er is dan sprake van een voortdurende uitwisseling van hoge vibraties en frequenties, hersenactiviteiten en lijnen leggen, die verweven worden in elkaars enorme energielichamen. Uiteindelijk kunnen de energievelden gaan botsen in de fysieke wereld, waardoor het huis met regelmaat te klein wordt die het koppel uit elkaar zal drijven.

Voor koppels van het complexe en intensieve kaliber is het heel moeilijk om een stabiele of gefundeerde relatie op te bouwen. Vanuit de aangeboren kern kan dit koppel het niet laten om tot het uiterste van hun kunnen te gaan. Vergeet hierbij niet dat zij deze complexiteit ook heel erg hard nodig hebben, om de gevoelens voor elkaar in leven te houden, de aantrekkingskracht te blijven behouden en uiteindelijk die broodnodige ‘zielenrust’ bij elkaar te vinden. Zij kunnen absoluut geen relatie aangaan met de meer ‘eenvoudige’ of veel minder complexe personen, omdat ze zich dan in No Time zich te pletter zouden vervelen bij die ‘saaie’ persoon en op zoek te gaan naar iemand die heel erg vertrouwd complex aanvoelt.

De weg samen bewandelen betekent Jezelf te worden in verbinding met de ander. In mijn optiek bestaan er geen toverformules om relaties te verbeteren in de vorm van ‘Quick Fix’ waarbij de reguliere therapie voornamelijk inspeelt op het aantal vergoedingen die de verzekering verstrekt. En omdat de westerse wereld nog voornamelijk werkt met het pakketje van vlees en bloed, worden het belang van de zielenbelevingen, emotionele pijnlichamen en werking van energielichamen achterwege gelaten of aan de kant geschoven.

Meestal ervaren we binnen relaties behoorlijk wat strijd die diepe twijfels en onzekerheden met zich mee kunnen brengen. Soms is het de hemel en soms is het de hel tussen jullie, maar dat komt omdat de gepijnigde ego’s (pijnlichamen) nog volop in strijd met elkaar zijn. Het is lastig om een goede afstemming te vinden, waarbij de ene partner wachtend uitreikt en de andere emotioneel afwezig is. Meestal is één partner aan het ontwaken naar 5D bewust, terwijl de ander blijft hangen in 3D bewust.

De ene is bezig met spiritueel te ontwikkelen & te transformeren, waarbij de ander alleen maar geïrriteerd is over het werk, de collega’s, geld (gebrek) of de haren die in het het putje van de douche achter zijn gebleven. Daardoor worden er bijna niet te realiseren voorwaarden en ultimatums aan elkaar gesteld en blijft het oude ‘overlevingssysteem’ in stand. We ons er extra van bewust zijn dat het oude systeem nooit heeft gewerkt en in de toekomst niet zal gaan werken ook niet. Het is niet de bedoeling om in kringetjes rond te blijven draaien tot we er duizelig van worden. Om een opening te vinden en uit dat kringetje te stappen zullen we inzicht moeten verwerven over de situatie zoals deze daadwerkelijk is.

Vrijheid in Verbinding gaat over relaties die vanuit het 5D bewustzijn worden ontwikkeld. Wanneer iemand nog niet ontwikkeld is tot dat level, zal deze zich heel gauw gaan vervelend met de informatie die op deze website staat. 5D relaties bestaan al jaren, met als bedoeling om anderen de weg te wijzen of te onderwijzen. Hun kinderen worden al vanuit dit bewustzijn opgevoed en zij zullen de olievlek zijn die nodig is om de wereld lichter en vrijer te maken.

De 5D bewuste relatie is in staat om oude patronen, gedachten en overtuigingen versneld uit te werken. Beide partners weten wie ze zijn en kennen elkaars valkuilen. Er bestaan nog steeds zogenaamde energetische ’triggerpoints’ waardoor er oude boosheid gevoeld kan worden. Beiden zijn in staat om over deze boosheid te praten en de leerpunten te transformeren als de storm weer is gaan liggen. Beiden zijn in staat zichzelf te dragen in plaats van ‘de schuld bij de ander neer te leggen. Er is geen veroordeling meer, omdat men bewust is van het beschadigde of gewonde innerlijke kind dat genezing behoeft. Er is geen sprake van afhankelijkheid, omdat de eigen verantwoordelijkheid door beiden gelijkwaardig gedragen wordt.

Ook hierin steunen de partners elkaar en brengen ze elkaar verder in hun groeiproces. Wanneer er hele diepe wonden geheeld worden gaan de harten niet meer op slot, maar steeds wijder voor elkaar openstaan. De hartsenergie staat bij elkaar centraal en resoneert op alle niveaus. Werk, inkomen, kinderen en huisvesting zijn een bewuste keuze, waarbij er een diepe verbinding is met de aarde en het universum. Zij zien elkaars zielen en kiezen bewust voor primaire partnerschap waarin alles met elkaar gedeeld wordt.

De communicatie vindt voornamelijk plaats vanuit het hartsbewustzijn waardoor het ook wel eens flink kan knallen. Het grote verschil met een relatie vanuit het derde bewustzijn, is dat beide partners in openheid en kwetsbaarheid durven te blijven. De mannelijke en vrouwelijke energie is in balans, waarbij beiden partners volledig naakt aan elkaar durven te tonen. Het laten zien van elkaars diepste pijnen, wonden, verdriet, schaamte en onvolkomenheden zorgt ervoor dat er op deze punten herstel mogelijk is. Gelijkwaardigheid op elke level en niveau is een belangrijk item waarbij de uitgesproken woorden krachtig, liefdevol en eerlijk naar elkaar zullen zijn.

Invoelend en empathisch zijn de woorden ook een bijdrage aan de hele wereld (collectief) en een voorbeeld voor hun kinderen. Er wordt gesproken vanuit de ik-boodschap, die niet veroordelend of verwijtend spreekt over schuld of boetedoening. De partners leggen elkaar geen ultimatums of bewegingsbeperkingen op, zijn beiden in het Hier en NU aanwezig en helpen elkaar daar te blijven blijven als het even niet meer lukt. In het hier & nu betekent dat het verleden er mag zijn als leerproces maar dat er géén oude koeien uit de sloot gehaald worden. Daarnaast is er geen verwachting of angst over de toekomst.

De relatie kan steeds weer veranderen, zoals het leven dat ook kan. In het hier & nu is daar alle ruimte voor met alleen-alleen, alleen-samen, alleen-alleen, samen-samen, en samen-alleen. Er is ruimte om te komen en gaan in vrijheid vanuit verbondenheid. Seks in deze relaties worden beleefd vanuit verbinding met alle chakra’s, waarbij het seksuele centrum en hart zijn verbonden met elkaar. Alles kan uitgeleefd en doorvoeld worden, waardoor seksuele trauma’s worden geheeld op alle niveaus. Beide partners zijn volledig aanwezig waardoor alles er mag zijn. Er is geen schaamte en de seksuele beleving wordt volledig belichaamd.

In het hier en nu zijn er geen ‘ouwe koeien’ en ook geen angsten over toekomst. De relatie zelf kan steeds weer veranderen (zoals het leven dat ook kan) waar in het NU alle ruimte voor is. Partners komen in een natuurlijke afwisselende flow van samenzijn en alleen zijn, het zien van het individu en diens behoeften is er ruimte om vrijheid te geven vanuit verbondenheid. Het vertrouwen is sterk aanwezig, dat wat moet gebeuren voor de zielengroei, dit ook mag gebeuren. Van moeder naar heilige engel, van woest naar wild naar zacht en teder. Van fysiek naar energetisch en weer terug verbonden met zowel het hart als het geslacht. De communicatie over mogelijkheden, verlangens en behoeften worden openlijk benoemd en er zijn geen geheimen voor elkaar.

Wanneer je een vrouw-vrouw of man-man relatie hebt kan er ook sprake zijn van een disbalans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie en sprake zijn van een 3D of 5D relatie. Onderstaand een prachtige Engelstalige meditatie waar je eventjes voor moet gaan zitten of liggen, vrijwel iedereen draagt een innerlijke disbalans, waarbij er een vrouwelijke of mannelijke overheersende kant is.

We work together in a Unified Cooperation with Source, Terra and Delta Group.
In Lak’ech from Heidy

Button Arrow Up - Free vector graphic on Pixabay