Polariteitwerkers

De Polariteitswerker is geactiveerd en dat is goed nieuws! De vrouwen hebben hun strijd de afgelopen 118 jaar met succes gevoerd en afgerond, gevochten met de vuist omhoog, te benefit van Emancipatie, de geëmancipeerde vrouw. De shift van de geëmancipeerde man is ongeveer met de tijdperkverandering van Terra, op 31-01-2019 in gang gezet.  

Wat ik duidelijk voel, in de enorme Shifts die gaande zijn, is dat vele vrouwen nog steeds aan het strijden, vechten en ja zelfs boos zijn op de mannelijk en dus – patriarchale vorm van ‘mannelijkheid’. Dit is verreweg de grootste collectieve geheugenfout die de ‘opgestane’ vrouw op dit moment kan maken. Een enorm verschil zit er tussen de ware mannelijke zijnsvorm en de patriarchale geconditioneerde mannelijke zijnsvorm, terwijl dit niet direct in gedrag zichtbaar hoeft te zijn.

Natuurlijk is dit iets wat ik jullie niet hoef uit te leggen, maar het is wel een collectieve, zelfs maatschappelijke strijd die tot op de dag van vandaag nog steeds niet begrepen lijkt. De ware betekenis en bedoeling van de spirituele ascentie en onze opdracht op Aarde is niet alleen om licht rond te brengen in de wereld, maar ook zeer zeker om te leren met de schaduwen samen te werken.

Ik zal jullie kort proberen uit te leggen waarom: We zijn terug aan het gaan naar de originele androgyne en soevereine staat van mens-zijn. Dit gebeurt dankzij de natuurlijke cycli van Terra en het werk van de Sterrenzaden die door Terra zijn uitgenodigd om alles weer in balans te krijgen – de oorspronkelijke Yin en Yang. De Androgyne vorm van Man-Vrouw is een innerlijke vorm en niet een uiterlijke fysieke vorm van Man-Vrouw. Fysiologisch, dus lichamelijk gezien, steken mannen nu eenmaal anders in elkaar dan vrouwen, logisch want we dragen immers een genderspecifiek lichaam. Op fysiologisch gebied zijn behalve de genderspecifieke zichtbare verschillen, ook de hersenstructuren en de hormonale huishouding verschillend van elkaar, een man is nu eenmaal anders dan een vrouw en gedraagt zich daardoor anders – wat zo hoort te zijn.

De vrouw schept, creëert en geeft vorm aan leven door emotie en de man schept, creëert en geeft vorm aan leven door fysieke actie. Om de mannelijke daadkracht te veroordelen als patriarchale dominantie klopt niet en is niet correct. De vrouwelijke emotie af te doen als zwakheid van geslacht klopt óók niet en is ook niet correct. Dit hele kleine stukje inzicht lijkt eenvoudig – maar dat is het niet blijkbaar, want waar het ‘fout’ gaat op zowel individueel als collectief niveau, is dat deze ‘mentaliteit’ nog diep in ons geworteld zit via onze eigen loopingsystemen van het levende organisme.

Langzaamaan is er een val gaande van de oude politieke structuren en maatschappelijke gang van zaken. Er wordt nog veel van de vroegere verdeling tussen het duister en licht gevoeld, maar wordt dankzij de vele klokkenluiders en de lichtwerkers openbaar gemaakt en daardoor langzaamaan rechtgezet. De energetische en universele feminiene en masculiene eenheidsdans is nog steeds niet gemaakt, maar we zijn aan het oefenen met elkaar als mensheid en er zal nog veel meer eraan komen, dus zet je riemen voor de komende jaren maar extra goed vast!

Ondertussen zijn we kei hard aan de slag om onze eigen denk- of geheugenfouten onder de loep te nemen en de eerste stappen te zetten naar het doorzien van de Illusie. Pas wanneer wij iets zélf onder de knie hebben gekregen door de juiste inzichten te verwerven, kunnen we anderen ermee vooruit helpen en eerder niet. Met een mooi woord heet dat de weg naar zelfrealisatie en dat heeft een nieuwe vorm gekregen – Nieuwe Spiritualiteit betekent bijna letterlijk menselijk vallen (schaduw) en spiritueel opstaan (licht).

Het wordt de hoogste tijd dat de Spirituele Realisten opstaan om hun woorden te gaan verkondigen. We moeten uit de collectieve Spirituele Bypass stappen, omdat de Nieuwe Wereld op dit moment gebouwd wordt door de Voorlopers van de volgende Shift. Ja dat lezen jullie goed – dat betekent letterlijk impopulaire keuzes maken, knopen doorhakken die moeilijk zijn, veranderende beslissingen te nemen binnen vaststaande systemen, eerlijk te zijn naar jezelf en daarin je eigen waarheid te verkondigen aan anderen – Dé Waarheid bestaat niet eens, als je begrijpt dat deze gebouwd is op illusionaire piramide-achtige loopingssystemen.

Dagelijks bevinden wij ons in een soort loopingsysteem, die gebouwd is op piramide-achtige structuren die via onze persoonlijke levens naar buiten gebracht worden – ja wij hebben eigen opgebouwde piramide-  en loopingssystemen. Slechts hoeven we maar te begrijpen hoe het eigen loopingsysteem in stand gehouden wordt door conditionering en indoctrinatie, angst en wanhoop. Deze zijn van jongs af aan in onze hele opvoeding terug te vinden, erin geprogrammeerd door onze onbewuste ouders en opvoeders.

Wij mensen bestaan uit organismen en één organisme in het bijzonder anticipeert en groeit op herinneringen van oude pijnlijke ervaringen. Het herhaalsysteem, de zogenaamde matrix waar iedereen over spreekt – zijn wijzelf – en wij zijn ons niet eens bewust daarvan. Wat ik hiermee vertellen wil, is dat de mens mag leren begrijpen dat de herhalende pijnlijke ervaringen, worden veroorzaakt door het organisme die slechts alleen maar anticipeert op herinneringen vanuit het DNA en breingedeelte. – Hierover ben ik een boek aan het schrijven, dus nog effe geduld ?

Onze chronische geheugenfouten elimineren, daardoor ons levende organismen te her-programmeren is wat noodzakelijk geacht wordt om de ascentie tot voltooiing te brengen. Dit is vrijwel niet in één mensenleven mogelijk en zal dus van generatie op generatie tot realisatie komen. Het maakt geen reet uit of je als man of als vrouw bent geboren, omdat de innerlijke zijnsvorm gelijkwaardig is, het maakt ook geen reet uit of je een spiritueel of realistisch mens bent, omdat wij beiden horen te zijn. Wij leven tussen 1D en 12D in, wat betekent dat we verbonden horen te zijn met zowel de steen op de grond, als met het goddelijke bewustzijn dat we dragen. Als je teveel 12D bezig bent, struikel je over de 1D steen die op de grond ligt en dat is nou ook weer niet de bedoeling toch? Verlichte mensen bestaan niet – dat is pretentie, Ego en erg foutief gedacht.

De Spirituele Realisten hebben een behoorlijke onorthodoxe zienswijze op de Oude Spiritualiteit die een wat ‘zweverig’ overkomen, daardoor slechte reputatie heeft. Met allemaal onbegrijpelijke woorden en spirituele terminologieën proberen we de 3D bewuste mens te overtuigen met Boodschappen van de Engelen en Tarotkaartjes? Dit gaat nooit of te nimmer werken! Wij zijn hier op Aarde geïncarneerd om de ‘onbewuste mensheid’ te helpen met bewustwording. En het bewustmaken van het grootste deel van een mensheid, die nog geblinddoekt rondlopen, verloopt niet via spirituele terminologie, maar door de zorgwekkende gang van zaken te bespreken – in hun eigen taal.

De geiten-wollen-sokken periode is voorbij en de doorstart naar Polariteitswerker is noodzakelijk om de wereld écht wakker te schudden via daden en acties. Systemen veranderen niet door het delen van engelenboodschappen van beginnende Lichtwerkers, nee, systemen veranderen door de spirituele realisten, de doorwinterde Polariteitwerkers!

Deze groep van werkers kunnen we zien als de opvolger van de Lichtwerker die zichzelf ook wel eens voorzichtig Schaduwwerker noemde maar niet goed wist welke ‘werkzaamheden’ deze als ziel te gaan had. De Pur Sang geïncarneerde Polariteitswerker doorziet zowel het duister als het licht en kan met beiden werken. Het beheersen van beiden, het leven in beiden, het zijn van beiden in het lichaam dat we dragen.

Boos worden bijvoorbeeld, is een heel normale menselijke emotie wanneer iemand ons onrecht aandoet, maar wrok koesteren en handelen uit vergelding vanuit het oude emotionele pijnlichaam – niet! Dat is waar Nieuwe Spiritualiteit of beter gezegd spiritueel realisme om draait. ALLE emoties mogen er zijn, zolang het uit puurheid is, wordt deze door een Polariteitswerker prima begrepen, ontvangen en weer afgevoerd.

De Oude Spiritualiteit is nog van mening dat boos worden niet ‘5D’ genoeg is en trekt liever een Tarotkaartje. Door directe belichaming van emotie, vinden we het verloren kind in onszelf terug die zonder enige schaamte staat te stampvoeten als deze boos is. Hebben jullie ooit gezien hoe prachtig de ogen na een woedeaanval van een kind eruit zien? Deze schitteren en glanzen meteen na de woedeaanval, de emotie is direct belichaamt waardoor er geen enkele behoefte ontstaat naar wrok koesteren of handelen uit vergelding.

Nieuwe Spiritualiteit heeft géén mening, voert geen discussie of strijd, maar durft te werken in het duister vanuit de eigen lichtkracht, zonder daarbij in de schijnwerpers te willen staan. Zij zijn de doelgroep die de vastgeroeste piramide-achtige loopingssystemen zullen aanpakken in woord en daad, in het groot (collectief) of in het klein (individueel). Zij zijn zichtbaar in het nu, zowel spiritueel als realistisch verbonden en dragen de non-duale vorm al sinds hun geboorte. 

We work together in a Unified Cooperation with Source, Terra and Delta Group.
In Lak’ech from Heidy

Button Arrow Up - Free vector graphic on Pixabay