Optekenen / Herstel van het Hologram

De eerste sessie bij Kompaswerk is het Optekenen van het Hologram en alvast een deel herstellen van het menselijke DNA, daardoor een cellulaire activering van de ziel te laten ontwaken. Alchemisten gaan voorbij aan de aspecten van de ‘wounded healer’ en wij gaan ons niet bezig houden met vorige levens uit het Vissentijdperk, maar met Moderne Alchemie uit het Aquariustijdperk. Dit betekent dat we direct naar jouw tijdslevel reizen waar we jouw verborgen kennis op zullen sporen en activeren. Kompaswerk werkt ook alleen maar met Aquariuswerkers die in het nu volop geactiveerd worden om nieuwe platformen te kunnen gaan bouwen in dit opstartende nieuwe tijdperk.

Als zielenincarnaties hebben vele Aquariuswerkers duizenden jaren lang gevangen gezeten in een incarnatieloopingsysteem en hebben zij in het Vissentijdperk leven na leven met oorlogen en geweld te maken gehad. Aquariuswerkers zijn zielen uit ‘hogere’ beschavingen die voordurend in hetzelfde kapotte DNA incarneerden, waardoor zij, naarmate er meer levens op Terra geleefd werden, in vergetelheid incarneerden. Vrijwel allemaal, op een enkele uitzondering na, zijn zij de ware afkomst en incarnatie-redenen vergeten waardoor er slechts herinneringen zijn tot ongeveer oud Egypte, Atlantis of Lemurië.

Dna staat in verbinding met de Bron, met jouw menselijke incarnatie op moederplaneet Terra en de spirituele en gematerialiseerde aspecten van het leven op een planeet in een incarnatielichaam. Vanuit de oorsprong werken hologram en DNA harmonieus met elkaar samen om codes uit trillingen, frequenties en golven vanuit het quantumbrein vanzelfsprekend te begrijpen en te absorberen. Het is en blijft een lastig aspect voor mij om dit uit te leggen in woorden die gebaseerd zijn op een alfabet van een paar letters. Maar een ziel is in staat om het oorspronkelijke DNA te ‘lezen’ en ‘begrijpen’ zonder dat het gemanipuleerde denkbrein daar aan te pas komt. Een ziel heeft absoluut geen menselijk denkbrein en communiceert vanuit een dieper level vanuit het quantumbrein.

Optekenenen van het hologram.

Kompaswerk zal tijdens de eerste kennismaking via een optekening van jouw unieke hologram, bladzijde na bladzijde de vergeten componenten opsporen en activeren. Tijdens het optekenen maak ik meteen het hologram vrij van vele soorten aanhechtingen die werden geplaatst in het DNA ten tijde van jouw incarnaties. Daardoor vindt er een diepe cellulaire activering plaats voor de Gevleugelden, Artifactdragers, Kronen, Tijdreizigers, Fractalen, Galactische Grondwerkers, Spectrumkinderen enzovoorts.

Ons directe energielichaam ziet eruit als een hologram met wel honderduizenden (eigenlijk miljarden 😉) getallen, lichtcodes, symbolen, lijnen, frequenties en structuren. Het hologram van de menselijke incarnatie is direct verbonden aan de ruggenwervels van de mens en net zo uniek als een vingerafdruk. Deze is verweven met het fysieke lichaam en functioneert als schakelsysteem tussen het stoffelijke en onstoffelijke en heeft een belangrijke functie om de opdracht te kunnen uitvoeren waarvoor je geïncarneerd bent.

Het hologram en het menselijke DNA passen beiden een soortgelijke transmissie methode toe, waarbij golven, frequenties en trillingen door het lichaam horen te stromen die het quantumbrein kan begrijpen. Door wetenschappers wordt gezegd dat 97% van het menselijke DNA, trash-DNA is wat uiteraard grote onzin is. De wetenschappers werden opgeleid door opleidingssystemen van de buitenaardsen en zij hebben de werkelijke functies van het DNA uit hun studiemateriaal gelaten. Volgens Moderne Alchemie staat het menselijke DNA rechtstreeks in verbinding met alles wat kosmische en cellulaire informatie draagt, wat betekent dat wij veel meer inhouden dan dat de menselijke tegenhangers doen laten suggereren.

Het hologram is een soort reiskoffer vol met belangrijke kosmische herinneringen vanuit jullie ware oorsprong en de zuivere herinneringen (dus niet de valse herinneringen) en ik kom werkelijk de mooiste zielenincarnaties tegen, die hun werk volledig zijn vergeten! De tegenhangers van zielen proberen al eeuwenlang om via het DNA de werkelijke ziel uit het menselijke lichaam te laten verdwijnen. Het DNA in deze moderne lichamen is dermate verpest dat jouw oorspronkelijke kosmische en gematerialiseerde functies niet harmonieus met elkaar samenwerken.

Via het gemanipuleerde DNA ontvangt de ziel allerlei onzuivere trillingen, vervormde frequenties, versleutelde en gebroken codes die uiteindelijk worden ‘gelezen’ als ontzieling. Dit veroorzaakt eenzaamheid, emotionele pijn, verwarring, obstructies, blokkades, valse herinneringen, moeilijke relaties, geestelijke ziekten, aanvallen van shapers en entiteiten, organistische sturingen die het leerlichaam van de ziel letterlijk hebben overgenomen.

De hele zielenzoektocht uit het Vissentijdperk is dus één grote foutieve nepwereld die niets, maar dan ook helemaal niets met de spirituele werkelijkheid hebben te maken. Er wordt al eeuwenlang op buitenaards intelligente wijze gesleuteld aan de broncodes van het menselijke DNA en de werkelijke zielenleer. Het is dan ook niet voor niets dat vele zielenincarnaties uit ‘hogere’ beschavingen zich intens ongelukkig en ‘ontzield’ voelen in het menselijke leerlichaam. Maar in werkelijkheid is het hologram, dus de reiskoffer waarmee wij reizen en waar we onze informatie uit halen ‘dichtgetimmerd’ met allerlei foutieve cellulaire templates, versleutelingen, en beschadigingen.

De menselijke incarnatie zou prachtig moeten zijn, waarbij we het leven leiden, in plaats van lijden!

Spirituele groei in het Vissentijdperk was dan ook erg zwaar, moeilijk, vertraagd en compact, waar jullie Aquariuswerkers momenteel volop van aan het herstellen zijn. De ascentieverschijnselen waarover men vaak spreekt heeft dus te maken met het upgraden en het verbeteren van menselijke DNA. Ascentieverschijnselen zijn geen hersenspinsels noch zijn ze suggestief want deze bestaan echt. Na een uitgebreid onderzoek van ruim vijf decennia lang over de zielenleer weet ik dan ook dat vele Aquariuswerkers werkelijk ‘ontzield’ door dit menselijke leven zijn vastgezet buiten de werkelijke lineaire tijd.

Wanneer het DNA en het hologram niet harmonieus met elkaar in verbinding staan, is het heel erg moeilijk om een correcte indaling te kunnen maken vanui je ware innerlijke wezen. Er stromen geen herinneringen van jouw oorsprong of het gevoel van herbronnen zijn door het lichaam, wat wel degelijk essentieel is, omdat jullie het met dit menselijke incarnatielichaam moeten doen. De ‘zielenzoektocht’ naar vorige incarnaties is in het Aquariustijdperk absoluut niet relevant, want het gaat de bedoeling worden dat je direct naar jouw eigen tijdlijnen kan reizen in het nu om via het menselijke lichaam waarin je incarneerde, te gaan bouwen aan je eigen platform van kosmische en aardse kennis.

De indaling of het herbronnen raken met het lichaam gebeurt via de fysieke en energetische ruggenwervels waar de Sacred Secretion (de verbinding met de Bron) doorheen stroomt. Maar bij de meeste mensen vertoont het hologram hetzelfde gedrag als het beschadigde menselijke DNA en cellen. Deze zijn vaak scheef, vervormd, misvormd, ingedeukt, versleuteld, vervuild, aangelijnd waardoor het levenswielensysteem die uit 80.000 kleurloze horizontale wielen en wieltjes bestaan, steeds verder geblokkeerd raken.

Hoe meer men afgesloten en verwijderd raakt van de Bron, de fotonengordel, het spectrum en het quantumbrein, hoe meer het gehele oorspronkelijk menselijke DNA systeem vervuild zal raken. Hierdoor worden entiteiten, aanhechtingen, implantaten, de verkeerde mensen, armlastige en hachelijke situaties aangetrokken die angst voor dood en leven veroorzaken, waardoor je steeds verder van jezelf en je ware wezen verwijderd raakt. Deze ‘angsten’ worden dan weer overgedragen naar de volgende DNA generatie en dat is uiteraard niet de bedoeling in de opstart van het Aquariustijdperk.

Kompaswerk biedt daarom de mogelijkheid om ‘kosmisch thuis’ te komen in je menselijke lichaam via een bijzondere sessie vol vibrerende natuurlijke frequenties vanuit jouw eigen tijdlijn, maar ik zal je ook meenemen naar de Brontijd waarvan ik afkomstig ben. Je zal een pure en onvervalste menselijke Heidy ontmoeten die éénmalig in dit modern menselijke lichaam geïncarneerd op Terra fungeert als Modern Alchemist en dat zijn twee totaal verschillende werelden. De fysieke lichamen bestaan voor het grootste deel uit zachte cellen die een waterachtige substantie (plasma) bevatten. Dit plasma reageert absoluut op golven, frequenties en trillingen en Kompaswerk maakt gebruik van deze plasmacellen om de hogere DNA koppelingen te activeren.

Voorafgaand aan een consult, verricht ik een aantal handelingen om me te kunnen ‘afstemmen’ als je onderweg naar de praktijk bent. De ruimte is energetisch gereinigd en er wordt een veilige bedding gecreëerd. Dan ga ik alvast beginnen met het optekenen en zet ik mijn Delta Team bij jou neer om de reis te beschermen, te voorspoedigen en te versoepelen. De meeste mensen die onderweg zijn voelen wanneer ik aan de slag ga en gedurende de gehele sessie zal er van het begin tot het eind helende energiestromingen uitgewisseld worden. Ook zullen er ongeveer twee weken na de eerste sessie kleine correcties plaatsvinden via remote resetting in je slaap of meditaties.

Onthoud graag dat ik géén medium ben, maar een alchemist. Alchemistisch werk draagt in tegenstelling tot mediumschap geen ‘wounded healings’ en ‘soulsearchings’ omdat alchemisten direct werken vanuit leegheid, eenheid, puurheid en dus via het Quantumbrein, de Bron en JOU. Alchemisten leggen geen contact met gidsen, overledenen, kaartleggingen, of andere afleidende zaken die tot omwegen kunnen leiden, maar met de eigen team van helpers en jouw team van helpers. Hierover kunnen ten tijde van het optekenen geen verdere vragen worden gesteld dan wat er op dat moment naar buiten komen. De accuratie van mijn team 99% als ik heel zuiver geconnected blijf met jouw team die mij vrijwel alles zullen vertellen wat nodig is voor jouw cellulaire activering.

Tijdens het ‘werken’ ben ik ook het liefst niet menselijk aanspreekbaar voor verhalen over dit leven of vragen over jouw vorige zoektochten. Deze zijn voor alchemisten zelfs storend en absoluut niet relevant omdat wij niet door de tijdlijnen van het vierde bewustzijn reizen. We schrijven zoveel mogelijk in menselijke taal op papier ten tijde van het optekenen die vaak meer dan een uur in beslag zal nemen.

Daarna nemen we even een kleine pauze en gaan we de opschoning opstarten. De oude spraak die in mij ontstaat kunnen jouw persoonlijke signatuur bevatten, zoals lichtcodes, informatie uit oude manuscripten, orakels, en zelfs jouw eigen zielenfamilie-taal. Hierbij komen symbolen, kleuren, energievormen en soms zelfs klanken die de naam van jouw ziel betekenen, waardoor er cellulaire herinneringen terugkomen. Op dat moment ben je gewoon aanwezig in liggende toestand, herbronnen met alles wat is – en eigenlijk vindt iedereen het gewoon heerlijk om dieper in het eigen lichaam te komen.

Door handoplegging, aanraking van de wervels, buigen, kneden en klanken kan ik jouw hele hologram uit elkaar halen en alle cellulaire codes die ik heb opgeslagen ten tijde van het optekenen in elkaar zetten. Omdat alchemisten geen vaststaande trucjes, technieken en methoden gebruiken, verloopt elke sessie op een andere manier.

Wanneer het hologram en menselijke DNA ernstig aangetast is, kan het langer duren voordat de processen in het DNA op gang komen. De ziel heeft namelijk écht tijd nodig om te ontkoppelen van de vele levens uit het Vissentijdperk en zal moeten wennen aan de hernieuwde samenwerking tussen het hologram en het menselijke DNA lichaam. Onverwerkte lagen, blokkades en oude lijnen zullen gedoseerd naar de oppervlakte komen en zal precies volgens het benodigde tijdsschema gaan.

Dit is de reden waarom ik geen vervolgafspraken maakt na de sessie van het optekenen en herstellen van je hologram. Wanneer het tijd is voor een Nex Level / DNA Activering of een tussentijdse opschoning, klop je vanzelf weer een keertje aan.

Optekenen / Herstel van het Hologram (± 120 minuten) – € 189,00 
Next Level / DNA / Opschoning / Verdieping: (± 90 minuten) – € 149,00 
Persoonlijke Sigil met video activering, verzekerd verzenden –  249.00 

We work together in a Unified Cooperation with Source, Terra and Delta Group.
In Lak’ech from Heidy

Button Arrow Up - Free vector graphic on Pixabay

Betalingen graag via de bankrekening en deze dienen vooraf aan het consult voldaan te zijn na verzending van factuur: . Wanneer er gekozen wordt voor een contante betaling, deze graag gepast na de sessie. Een ingeboekte afspraak is bindend. De afspraak dient minimaal 72 uur te worden afgezegd. Bij een no show of afmelding ná de afspraak, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Indexering/Prijswijzigingen oktober 2021