Algemene Voorwaarden

Lees graag even de algemene voorwaarden van Kompaswerk:

 
 • Kompaswerk werkt met individuele afspraken en kleine groepen.
 • Heb je een klacht, neem dan direct contact op met Kompaswerk zodat we samen naar een goede oplossing kunnen streven.
 • kompaswerk is ten alle tijden niet verantwoordelijk voor wettelijk aansprakelijke situaties, zoals bijvoorbeeld verlies, diefstal of schade aan materialen of jezelf.
 • Kompaswerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig naar de huisarts te gaan bij maatschappelijke, fysieke, emotionele of psychische klachten. 
 • Doorloop je een traject bij reguliere instanties, overleg dan eerst of een energetische behandeling binnen het plan van aanpak past.
 • Stop nooit zelfstandig met medicatie, afbouwen doe je in overleg met de huisarts.
 • Een afspraak bij Kompaswerk moet minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd, bij niet tijdig afzeggen wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
 • Betalingen dienen á contant te worden voldaan na de sessie. Alle bedragen zijn inclusief BTW.
 • Weekend workshops dienen vooraf betaald te worden na verzending factuur.
 • Werk op afstand dienen vooraf betaald te worden na verzending factuur
 • Disclaimer: Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
 • Niets van de verkregen informatie tijdens sessies mogen doorgegeven worden aan derden, dit geldt ook voor de readers die worden verzonden. 
 • Op deze website rust een copyright, maar mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende (graag wel bronvermelding: Kompaswerk of Heidy van Melis)
 • Prijzen onder voorbehoud, conform belastingwet of inflatie kunnen de geldende prijzen aangepast worden.
 • Particulieren – bedragen zijn inclusief BTW
 • Bedrijven – bedragen zijn inclusief BTW